Verkie­zingen 2023


Tijd voor radicale keuzes in het water­beheer

Water is van levensbelang voor elke vorm van leven!

Water is in ons land de basis van een prachtige verscheidenheid aan ecosystemen, planten- en diersoorten. Toch gaat het slechter met de Aarde dan ooit. Vooral door klimaatverandering en de stikstofcrisis staat de leefomgeving van mens en dier onder enorme druk. Extreme droogte, zware stormen, bosbranden en overstromingen volgen elkaar in rap tempo op.

De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa. Het verlies aan biodiversiteit is hierdoor groot. Willen we Nederland ook voor toekomstige generaties leefbaar houden dan is het nu de tijd voor radicale keuzes in het waterbeheer. We moeten mét het water leren werken in plaats van ertegen.

De Partij voor de Dieren neemt actie. Watervervuilers pakken we aan, en met minder dieren in de vee-industrie wordt de klimaat- en natuurcrisis écht opgelost. Als ons water schoon is kan de natuur herstellen. We kunnen ervoor zorgen dat planten en dieren niet meer uitsterven. Daarvoor moeten we stoppen met ons water te vervuilen. Jij wilt toch ook geen meststoffen, hormonen en landbouwgif meer in ons water? Jouw stem doet ertoe!

Lees meer over onze plannen in ons verkiezingsprogramma 2023-2027: Water is van levensbelang!

Speerpunten

Water

 • Natuurlijk waterpeil. Het waterpeil moet niet langer kunstmatig laag gehouden worden voor vee en tractoren.
 • Werk aan de winkel. In 2027 zijn de normen voor waterkwaliteit behaald.
 • Er is geen tijd te verliezen. Draai de effecten van klimaatverandering en bodemdaling actief terug.

Dieren

 • Besluitvorming. Dieren, natuur, milieu als uitgangspunt bij beleid en uitvoering.
 • Opletten met maaien en baggeren. Dit gebeurt met respect voor fauna en flora.
 • Muskusratten worden niet gedood. Gebruik diervriendelijke en preventieve maatregelen om dijken te beschermen.

Toekomstgericht

 • Hergebruiken. Zuiveringsinstallaties omvormen tot energie- en grondstoffenfabrieken.
 • Digitale veiligheid en privacy. Bescherm waterveiligheid en privacy burgers.
 • Minder dierenleed. Samen met de provincie zorgen voor minder dieren in de vee-industrie.

Natuur

 • Biodiversiteit herstellen. Dijken, wegbermen en bomenrijen natuurlijk inrichten met ruimte voor planten en dieren.
 • Boeren helpen omschakelen. Samen met de provincie zorgen voor natuurvriendelijke akkerbouw.