Water is van levensbelang!


Voor elke vorm van leven

Onze idealen

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie

Onze mensen

Actueel

Toppri­o­riteit voor water­kwa­liteit

Verslechtering heeft ook juridische consequenties

Afgelopen woensdag hadden we de eerste CHI vergadering van het waterschap na de zomervakantie. Ons belangrijkste thema was dat water cruciaal is voor al het leven in Noord-Holland: planten en dieren leven ervan en erin. Dat we in het waterschap zitten met de slechtste waterkwaliteit, drukt zwaar op de biodiversiteit, is niet alleen slecht voor mens en dier, maar is ook juridisch riskant. Nu moete...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden