Water is van levensbelang!


Voor elke vorm van leven

Schoon water is Europees thema

Europees beleid is medebepalend voor de regels voor schoon water hier. Ons diepgroene geluid is dan ook heel hard nodig in de Europese Unie. Kies 6 juni voor wat je dierbaar is.

Onze idealen

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie

Onze mensen

Actueel

Ook vissen voelen pijn

Aanvullende informatie voor op de vismarkt

In het kader van de maand van de vis hield het waterschap op woensdag 15 mei een vismarkt. Gelukkig zonder dat er vis gegeten, gedood of verhandeld werd. Maar tot onze verrassing waren er wel twee externe partners uitgenodigd die ook hun verhaal mochten doen: De Beroepsbinnenvisserij en Sportvisserij MidWest Nederland met hun visambulance. Die laatste partij kon dan gelijk vertellen dat ze meedede...

Doe mee

Sluit je aan

Zet je idealen kracht bij! De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners voorop stelt.

  • Steun de strijd: groener, diervriendelijker, socialer
  • Beslis mee over de koers van de partij
  • Ontvang een mooi welkomstkado

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën