Water is van levensbelang!


Voor elke vorm van leven

Onze idealen

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie

Onze mensen

Actueel

Nieuwe beheer­plannen van de provincie voldoen niet

Partij voor de Dieren start direct met vragen

Bodem en water sturend? Dat zien we niet terug in de nieuwe beheerplannen van de provincie voor een aantal natuurgebieden. Vijf minuten nadat Marianne van der Zijde en Fabian Zoon zijn aangesteld in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de fractie dan ook schriftelijke vragen ingediend over deze nieuwe beheerplannen. Het betreffen vier beheerplannen van natuurgebieden met veel veen...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid