Vivianne Spruit


Commis­sielid

Vivianne Spruit groeide op in Naarden en verhuisde aan het begin van haar studie Nederlandse taal- en letterkunde naar Amsterdam, waar zij tot voor negen jaar woonde. Al tijdens haar studie werd Vivianne actief bij verschillende dierenwelzijnsorganisaties en ze studeerde binnen de argumentatietheorie af op de jij-bak in discussies over dierenrechten.

Inmiddels ligt het studentenleven ver achter haar en heeft Vivianne een gezin met twee schoolgaande jongens en een bedrijf dat zich bezighoudt met vraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt. Ze woont nu in Castricum en geniet met volle teugen van het rustige dorp en de schitterende natuur die het Noord-Hollands duingebied te bieden heeft. Binnen het waterschap wil zij zich met name bezighouden met - hoe kan het ook anders - de rechten van de meest kwetsbaren: de dieren die in en om het water leven. “Alleen vanuit het perspectief van dieren, natuur en klimaat ontvouwt zich een visie op ál het leven. Een visie die integrale en duurzame oplossingen biedt voor de wateropgaven die we nu en in de toekomst het hoofd zullen moeten bieden,” aldus Vivianne.

Gerelateerd

Bijdragen Nieuws