Marianne van der Zijde


Water­schaps­be­stuurder

Op een dag drong het tot me door. Echt tot me door. Dat ik mijn thuis heb op een unieke planeet. Een planeet waarin alles wat leeft een functie en bestaansrecht heeft. Van micro-organismen tot reuzewalvissen, mammoetbomen en alles ertussenin. Wij mensen zijn onderdeel van dat grotere geheel en ervan afhankelijk. Al lijkt dat soms niet zo. Ik besloot actief lid te worden van de Partij voor de Dieren.”

Vanuit dit besef en gesteund door haar jarenlange bestuurlijke en professionele, financiële en onderzoekservaring wil Marianne een verschil maken. Een verschil maken in de besluitvorming van het HHNK. Want die kan beter. Nu wordt bij een voorstel tot besluit standaard stilgestaan bij de risico’s en de financiële consequenties, maar niet bij de effecten van de beslissing op het leven van dieren, planten, bomen en andere organismen. En dat zou wel moeten om een goed besluit te kunnen nemen, een besluit met respect voor al wat leeft.