Janine Visser


Commis­sielid

Janine is opgegroeid in Den Helder, heeft Biologie gestudeerd in Wageningen en woont vanaf 2009 in Alkmaar. Ze werkt bij een ingenieursbureau in Utrecht als Functioneel Applicatiemanager SharePoint.

Sinds 2014 is ze actief bij de Partij voor de Dieren. Begonnen in de werkgroep is ze vervolgens twee jaar duo-commissielid in de Provinciale Staten geweest en was ze in de raadsperiode 2018-2022 fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie in Alkmaar.

De grootste uitdaging voor de komende jaren zit wat haar betreft in het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027. “Ik kan me nog wel herinneren dat ik halverwege de jaren 80 bij een veldpracticum in het Binnenveld onderzoek moest doen naar de eutrofiëring van het oppervlaktewater. Het is toch eigenlijk te triest voor woorden dat dit zoveel jaren later nog steeds een probleem is.”

Gerelateerd

Ook vissen voelen pijn

Aanvullende informatie voor op de vismarkt

In het kader van de maand van de vis hield het waterschap op woensdag 15 mei een vismarkt. Gelukkig zonder dat er vis gegeten, gedood of verhandeld werd. Maar tot onze verrassing waren er wel twee externe partners uitgenodigd die ook hun verhaal mochten doen: De Beroepsbinnenvisserij en Sportvisserij MidWest Nederland met hun visambulance. Die laatste partij kon dan gelijk vertellen dat ze meedede...

Bijdragen Nieuws