Fabian Zoon


Water­schaps­be­stuurder en frac­tie­voor­zitter

Fabian is opgegroeid in Wormer. Hij was vaak met een bootje te vinden op Het Zwet, dat onderdeel is van het Wormer- en Jisperveld. Nu woont hij in Koedijk en vaart hij graag met zijn kajak door de sloten. “Naast mijn IT-werk geeft me dit ontspanning en zo zie ik de natuur van heel dichtbij: prachtige ijsvogels, vissen en juffers. Maar helaas ook vervuiling door meststoffen. Juist over die vervuiling maak ik me grote zorgen.

Van 2011 - 2023 was hij betrokken bij de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Hij gaat zich inzetten voor een schone en diervriendelijke toekomst voor het hele HHNK-gebied.

Gerelateerd

Toppri­o­riteit voor water­kwa­liteit

Verslechtering heeft ook juridische consequenties

Afgelopen woensdag hadden we de eerste CHI vergadering van het waterschap na de zomervakantie. Ons belangrijkste thema was dat water cruciaal is voor al het leven in Noord-Holland: planten en dieren leven ervan en erin. Dat we in het waterschap zitten met de slechtste waterkwaliteit, drukt zwaar op de biodiversiteit, is niet alleen slecht voor mens en dier, maar is ook juridisch riskant. Nu moete...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws