Alle dieren tellen mee


Ook exoten!

1 maart 2024

Beleidskader Invasieve Exoten

Het lijken wel ongewenste vreemdelingen, maar in feite is het een natuurlijk proces. Exoten. Wacht lang genoeg en een exoot wordt inheems. Zo zijn we ook aan het konijn gekomen en met de Amerikaanse vogelkers gaan we ook die kant op. We accepteren hun aanwezigheid, omdat ze er ook mogen zijn. In veel gevallen is de mens de oorzaak van het importeren van een nieuwe soort. Gehouden dieren ontsnappen of worden buiten gezet, zoals een schildpad. Het dier sterft overigens een eenzame hongerdood. Maar ook aquaria buiten leeggooien in de sloot zorgt voor exotische planten in het water.

Doordat deze planten en dieren nieuw zijn, zijn er niet direct predatoren aanwezig en bestaat de kans op een hele snelle voortplanting van de soort. Geef het tijd en de soort zal instorten, bijvoorbeeld omdat er een ziekte uitbreekt of dieren ze opeten. De natuur kan je een handje helpen door sterk en veerkrachtig te zijn. Zorg ervoor dat inheemse planten en dieren aanwezig zijn, in voldoende variƫteit en dat ze gezond zijn. Noem het goede biodiversiteit. Mocht er dan iets gebeuren dan heb je meer kans dat het proces niet uit balans raakt. Dat was de inzet in de zomer van 2023 bij onze schriftelijke inbreng. Het waterschap begon toen om op papier te zetten wat ze moeten doen met nieuwe exoten, zoals de Amerikaanse Rivierkreeft.

De afgelopen weken zagen we de vruchten van onze inbreng en dat we konden sturen in het uiteindelijke rapport. Hoewel het nog niet volledig naar ons zin was.

Woensdag 28 februari 2024 kwam het Exotenbeleid in stemming. De motie om "in de bewustwording ook expliciet aandacht te besteden aan de voordelen van een robuuste, veerkrachtige natuur en de inzet van een ecosysteemaanpak als mogelijke succesvolle strategie" is overgenomen door het bestuur. De moties om nooit het ecosysteem te verzwakken en doden alleen toe te staan als er echt helemaal geen andere optie meer is (zoals ook accepteren), haalden het niet.

Spannend wordt nu wat er in de praktijk gaat gebeuren. Op dit moment worden alle muskusratten, waarvan de aanpak buiten dit beleidskader valt, gedood. We willen er koste wat het kost voor zorgen dat dit niet voor andere exoten ook de aanpak wordt, hoewel andere politieke partijen dat wel graag zien, bijvoorbeeld bij de Amerikaanse Rivierkreeft. Maar voor nu was het goed, omdat er daadwerkelijk gekeken wordt om dieren en planten te accepteren.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Onderbemaling in een veenweide Natura 2000-gebied

Nederland kent een aantal natuurgebieden met hoge bescherming. Toen deze bescherming in 1992 werd afgesproken, werd dit gezie...

Lees verder

Hoe lang blijft dinoterb nog in onze sloten?

Soms kom je verrassende berichten tegen op X (Twitter), zoals het bericht van Johan Vollenbroek. We zijn ons bewust van de...

Lees verder