Hoe lang blijft dinoterb nog in onze sloten?


BLOG

7 maart 2024

Soms kom je verrassende berichten tegen op X (Twitter), zoals het bericht van Johan Vollenbroek.

We zijn ons bewust van de slechte waterkwaliteit op veel plaatsen en de nadelige effecten daarvan op biologische boerenbedrijven, natuur en mensen. Om dit in de gaten te houden, test het waterschap oppervlaktewater op zo'n 400 verschillende stoffen, waarvan de meeste mij weinig zeggen, zoals dinoterb. Dat stofje blijkt al 25 jaar verboden te zijn vanwege de giftigheid voor mens en natuur, ook in hele kleine hoeveelheden.

Nu blijkt dat dinoterb op veel meetpunten in Noord-Holland Noord wordt aangetroffen. Al jaren, met als piek het laatste meetjaar 2022. Is dit omdat het nog steeds illegaal wordt gebruikt in bijvoorbeeld de bollenteelt? Of kwam het door de bijzonder hete en droge zomer van 2022, waardoor dinoterb duidelijker meetbaar werd door indikking van slootwater? Zeker weten doen we het niet. Wat we echter wel weten is dat zomers droger en warmer zullen worden, 2022 was daarin niet uitzonderlijk. Het feit dat deze stof, 25 jaar na het verbod, nog steeds in open water te vinden is, is zorgwekkend.

Veel waterschappen proberen het probleem op te lossen door extra water door te spoelen, maar hiermee verdwijnt het gif niet, het wordt slechts verdund. Vervolgens wordt het zo snel mogelijk geloosd, bijvoorbeeld in de Waddenzee.

We hebben een reeks vragen ingediend om meer inzicht te krijgen in dit probleem. Het is al een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat al ons water in 2027 schoon is. Het is eigenlijk schandalig dat we dan ook nog steeds last hebben van zwaar landbouwgif dat al ruim 25 jaar verboden is.

Gerelateerd nieuws

Alle dieren tellen mee

Beleidskader Invasieve Exoten Het lijken wel ongewenste vreemdelingen, maar in feite is het een natuurlijk proces. Exoten. W...

Lees verder

Al ruim10 jaar dinoterb gif in ons water

Dinoterb is een gif waar al decennia van bekend is dat we het niet zouden moeten aantreffen in ons milieu. Toch plopt het al ...

Lees verder