Uitbreiden gaswinning in Middelie? Absurd!


Door aard­be­vingen en dalende bodem ook gevolgen voor water­vei­ligheid en water­berging

17 juni 2023

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil extra en langer gas winnen uit het gasveld van Middelie. Dit gasveld zit onder een groot deel van West-Friesland. De winning zal zeker gepaard gaan met aardbevingen. Bewoners zijn dan ook bezorgt en willen deze gaswinning niet.

Het meeste aardgas wordt op dit moment gebruikt door energiecentrales, grote bedrijven en tuinbouwbedrijven. Samen goed voor circa twee derde van het aardgas verbruik. We zijn in Nederland op weg naar fossielvrij, maar dat gaat nog niet hard genoeg. Deze winning tot aan 2040 is absurd. Woningen gaan steeds sneller van het gas af. Elektriciteit komt steeds meer van zon en wind. Industrie zal overstappen op duurzame energie en glastuinbouw zal over gaan op koude kassen en een duurzamere teelt. Daarnaast moeten we geen aardgas gebruiken voor onzin teelt als bijvoorbeeld chrysanten.

Grote zorgen zitten ook in de mogelijk aardbevingen. Bekend is dat bij het einde van een gasveld, extra en zwaardere bevingen te verwachten zijn. Het waterschap geeft aan dat er mogelijk schade kan ontstaan aan gebouwen en machines die zorgen voor onze waterveiligheid.

Tot slot zal de gaswinning de bodem nog eens extra laten dalen. Samen met de door klimaatverandering stijgende zeespiegel, notabene mede veroorzaakt door ons gebruik van fossiele brandstoffen, maakt dat het verschil tussen zee en land steeds groter wordt. Hierdoor moeten niet alleen onze dijken hoger en breder worden, maar gaan we ook meer last krijgen van zout water dat uit de bodem opwelt. Tevens zal er minder regenwater opgevangen kunnen worden voor drogere tijden doordat het waterbergend vermogen van de bodem afneemt.

Lokale overheden zijn dan ook niet positief over de gaswinning en hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt, maar de staatsecretaris wil toch doorzetten om het laatste gas uit deze “kleine gasvelden” te knijpen.

We willen zicht krijgen in de gevolgen. Daarom hebben we vragen gesteld, net als onze Alkmaarse fractie. In de provincie zal onze fractie daar het maandag ook nog ter sprake brengen in de commissievergadering.

De dringende oproep die we als Partij voor de Dieren doen: “staatssecretaris stem niet in met deze gaswinning”.

Gerelateerd nieuws

Nieuw bestuur Hollands Noorderkwartier

Afgelopen maandag en dinsdag heeft het waterschap gesproken over het proces van coalitievorming, het nieuwe bestuur en over d...

Lees verder

Beschikbaar stellen HHNK landschapselementen aan agrariërs

In een artikel van Follow the Money van 28 juni wordt beschreven hoe een aantal waterschappen hun sloten cadeau doen aan boer...

Lees verder